Medlemsservice

Der er en lang række fordele ved at være medlem af Danmarks Fiskehandlere. Du har fri adgang til en bred palet af ydelser i form af råd og vejledning i forbindelse med spørgsmål vedr. f.eks. fødevarelovgivning og personalemæssige forhold.

Medlemmerne får jævnligt tilsendt nyhedsbreve, og der afholdes regionsmøder, ligesom der forhandles favorable samarbejdsaftaler og rabatordninger i hus. Dertil kommer fri adgang til og support på elektronisk egenkontrol.

Som brancheorganisation prøver Danmarks Fiskehandlere ihærdigt at påvirke politikere til at lovgive på en måde, der tager hensyn til detailhandelen og de små og mellemstore virksomheder.

Udover alle disse fordele, er det desuden muligt at tegne en udvidet serviceaftale med henholdsvis fødevare-, HR- og økonomiafdelingen. Læs mere om disse aftaler under "Consult",  "Plus" og "Regnskab".

Find din nærmeste fiskehandler