Plus

Får du ansøgt om refusion, når dine medarbejdere er syge eller på barsel?

Får du ansøgt om præmie og bonus for elever (uddannelsesaftaler indgået før den 1. januar 2014) og om refusion af transport- og kostudgifterne, når dine elever er på skole?

Hvis ikke, kunne et medlemskab af Fisk Plus måske være noget for dig.

Med et Plus-abonnement kan du booke et årligt besøg af Danmarks Fiskehandlere og få hjælp og vejledning til at løse de mange spørgsmål og opgaver, der følger med at have personale ansat. Mødet afholdes på virksomheden, og opgaverne kunne være:
 

 • Gennemgang af overenskomsterne.
 • Hjælp til udarbejdelse af nye ansættelsesaftaler og gennemgang af eksisterende aftaler.
 • Udarbejdelse af individuelle arbejdsplaner.
 • Udarbejdelse af lokalaftaler.
 • Varsling af afspadsering og ferie.
 • Varsling af ændring af arbejdstid.
 • Hjælp til opsigelse af medarbejdere.
 • Hjælp til udfyldelse af uddannelsesaftaler.
 • Gennemgang af de særlige ferieregler for elever.
 • Har I styr på jeres arbejdsmiljø? Kort gennemgang af virksomhedens APV, evt. sikkerhedsorganisation og andet, der skal være tilgængeligt ved besøg af Arbejdstilsynet.
 • Andre opgaver efter virksomhedens ønske og behov.


Herudover er vi hen over året behjælpelige med løbende at udføre de opgaver, som virksomheden ønsker hjælp til. Disse opgaver løses som udgangspunkt på sekretariatet i Odense.
 

Find din nærmeste fiskehandler