Pressemeddelelser

                Danmarks Fiskehandlere fylder 100 år

For 100 år siden kostede en rødspætte i omegnen af 20 øre – og for 100 år siden blev foreningen Danmarks Fiskehandlere stiftet. Rødspætten findes overalt i de danske farvande og det samme gjorde fiskehandlerne i 1917 – ikke lige i farvandene, men overalt i det danske land. Fiskehandlerne er blevet færre, men til gengæld sælger de stadig sund, velsmagende og lækker fisk til danskerne.

Formand for Danmarks Fiskehandlere, Martin Maric, fortæller, at fiskehandlerne ønsker at fejre deres 100 års jubilæum med danskerne. Onsdag den 16. august 2017 er den særlige dag, og selvom danskerne flittigt besøger fiskehandlerne, så er de særligt velkomne på denne særlige dag. Vi fejrer 100 år med højt fagligt niveau, og formanden ønsker, at denne faglige viden kommer ud til de mange forbrugere. Så kom forbi din fiskehandler til en god snak med fagmanden omkring fisken, tilberedningen osv.

Jubilæet markeres med et godt tilbud, for som Martin Maric siger, så skal kunderne være med til at fejre 100 året. De får derfor rødspætter til samme pris som for 100 år siden. De 20 øre, som rødspætten kostede dengang, svarer nogenlunde til 20 kr. i nutidens Danmark.

Velkommen til din fiskehandlers jubilæum – og tillykke til os alle med de 100 år.

 

 

11. august 2015

En fødevareorganisation blev født

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen hilsede den nye organisation velkommen

FødevareDanmark

Den danske fødevarebranche har gennem årene været domineret af store organisationer, der primært taler på vegne af de største virksomheder i branchen. ”Vi mener med andre ord, at der har manglet et talerør for mange af de mindre virksomheder og butikker inden for fødevareområdet. Derfor er vi gået sammen om at stifte FødevareDanmark,” uddyber den nyudnævnte formand Leif Wilson Laustsen.

De stiftende parter af organisationen er Danske Slagtermestre, Danmarks Fiskehandlere, Ostehandlerforeningen for Danmark samt foreningen SMV Fødevarer.

”Formålet med ’FødevareDanmark’ er at skabe en samlet stemme for de små og mellemstore virksomheder og butikker inden for fødevareområdet, da deres udfordringer og prioriteringer ofte er andeledes end dem, der dominerer markedet,” fortæller Leif Wilson Laustsen.

Fødevareministeren hilser den nye organisation velkommen: ”De mindre fødevarevirksomheder bidrager til et bredere fødevareudbud, styrker konkurrencen og udfordrer de store virksomheder til at gøre det endnu bedre. Vækst i de små og mellemstore fødevarevirksomheder er vigtig for regeringen, og jeg ser frem til et konstruktivt og spændende samarbejde med den nye organisation – ikke mindst om, hvordan vi kan forbedre vilkårene for at drive fødevarevirksomhed i Danmark,” siger Eva Kjer Hansen i en kommentar i forbindelse med dannelsen af den nye organisation.

Fakta
Den nye aktører bliver talerør for mere end 500 medlemmer, der har en årlig omsætning på over 10 mia. kr.

Læs mere på denne side om FødevareDanmark: http://fodevaredanmark.dk

Yderligere oplysninger – kontakt direktør Torsten Buhl, 2127 4150 / tbu@danskeslagtermestre.dk

 

 

23. januar 2015

Velkommen til fiskehandlerne

Af direktør Torsten Buhl

Siden den 1. januar 2015 har Danmarks Fiskehandlere boet på Poppelvej 83 i Odense. Her boede i forvejen Danske Slagtermestre og Ostehandlerforeningen for Danmark, og jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at alle i husstanden er glade for det nye kollektiv. Der er selvfølgelig en masse praktiske ting, der skal ordnes i forbindelse med indflytningen, men det er vi godt i gang med, og så handler det ellers om at finde en modus vivendi for samlivet under hensyn til både behovet for opgaveløsninger og de økonomiske ressourcer. Der skal jo være sammenhæng i, hvor pengene kommer fra, men der er ingen tvivl om, at alle tre organisationer samlet set vil blive styrket af at forene kræfterne.

Det har også været en stor glæde at opleve den ildhu, hvormed alle i huset har engageret sig i den udfordring, som det jo altid er, når der kommer en ny beboer, og når nye arbejdsopgaver skal integreres. For nok er der mange områder, der er fælles for de tre fødevarebrancher, men fiskehandlerne kommer alligevel med nyt, bl.a. et ”sporbarhedsprojekt”, der skal gøre det muligt at spore hver eneste fisk tilbage til fangststedet med angivelse af både kutter og fangstredskab. Det er noget, som EU har fundet på, og som vi altså nu skal prøve at få til at fungere.

Vi er også allerede i gang med en tiltrængt opdatering af fiskehandlernes branchekode og med at se på, hvordan vi i det hele taget kan øge værdien af medlemskabet, bl.a. ved at pulje alle organisationernes medlemmer i et fælles fordelsprogram. Også på den måde vil det forhåbentlig kunne mærkes hele vejen rundt, at hele huset har fået mere pondus.

Det klart, at vi i sekretariatet har en opgave i at sørge for, at vi har den fornødne arbejdskraft til at løse det stigende antal arbejdsopgaver. Derfor har vi øget bemandingen med en medlemskonsulent, ligesom Fødevareafdelingen fra 1. februar får endnu en konsulent tilknyttet. Disse nyansættelser er i nogen grad en satsning rent økonomisk, men det har vi råd til, og jeg tror på, at det er en rigtig satsning. Ikke mindst vor nye medlemskonsulent, seniorrådgiver Kurt Asbjørn Johannesen, er spændende i den forbindelse. Især i Danske Slagtermestre har vi vældig gode kontakter til et stort flertal af medlemmerne, takket være vore markedsføringskoncepter samt initiativer og fora for de forskellige virksomhedstyper. Men der er dog en del, som vi for sjældent er i kontakt med, og det samme gælder hos ostehandlerne. Og fiskehandlerne er jo helt nye for os i huset. Så vi har behov for at lære nogle medlemmer bedre at kende – og for, at de lærer huset bedre at kende. Det sætter vi nu ind på, og jeg håber, at alle vil tage godt imod initiativet!

Alt i alt er det et spændende år, vi har taget hul på. Til sommer fejrer vi 100 års jubilæum i Danske Slagtermestre, og det går ikke stille af. Vi skal finde plads til det voksende antal medarbejdere, og vi har også igangsat et projekt med at finde et nyt navn – et brand – som kan forene de tre organisationer – og gerne flere – i en fælles profil over for omverdenen, så vi kan optræde med større kraft og synlighed i den offentlige debat og i forhold til politikere og myndigheder. Det hele skal som nævnt hænge sammen – også økonomisk. Det er ikke nogen lille udfordring, men jeg er sikker på, at vi kan løfte den, ikke mindst takket være den herskende ildhu. Faktisk er jeg overbevist om, at det ville være et historisk svigt, hvis vi ikke udnyttede de aktuelle muligheder for at styrke samtlige vore indvånere.

Find din nærmeste fiskehandler